Nano-Subsidence-Assisted Precise Integration of Patterned Two-Dimensional Materials for High-Performance Photodetector Arrays

Citer cette référence
LI, Song-Lin, ZHANG, Lei, ZHONG, Xiaolan, GOBBI, Marco, BERTOLAZZI, Simone, GUO, Wei, WU, Bin, LIU, Yunqi, XU, Ning, NIU, Weiyu, HAO, Yufeng, ORGIU, Emanuele et SAMORÌ, Paolo, 2019. Nano-Subsidence-Assisted Precise Integration of Patterned Two-Dimensional Materials for High-Performance Photodetector Arrays. ACS Nano. 7 février 2019. DOI 10.1021/acsnano.9b00889.